Omgaan met medewerkers met onvoldoende verklaarde gezondheidsklachten

7 mei

Bij Werk.Kom hebben we regelmatig te maken met mensen met gezondheidsklachten. Er is ook een groep kandidaten die gezondheidsklachten heeft die niet te herleiden zijn tot een ondubbelzinnig ziektebeeld. We zeggen dan dat de kandidaat Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten heeft (afgekort SOLK). Iemand heeft SOLK als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. Wellicht heeft u als werkgever ook te maken met medewerker(s) met SOLK.

De klachten zijn vaak serieus en kunnen het arbeidsproces (voor een deel) in de weg staan. Het is belangrijk om in overleg tussen huisarts, arbeidsdeskundige en werkgever te komen tot een realistisch plan van herstel. Want ook weer aan het werk gaan, hoort vaak bij dit herstel!
De arbeidsdeskundige van Werk.Kom denkt met u en de kandidaat mee. Samen zorgen we ervoor dat deze stap voor stap weer vertrouwen krijgt in het werkproces. Vermijdingsgedrag proberen we te voorkomen. Zijn er aanpassingen op de werkvloer nodig, dan zorgen we daarvoor in overleg met u. In het re-integratieproces denken wij in mogelijkheden en niet in belemmeringen!

Herkent u deze klachten bij een van uw medewerkers? Of heeft u hier vragen over? Werk.Kom denkt graag met u mee!

Neem dan contact op met:

Marco Vink
Telefoon: 06 42 31 40 96, e-mail: mvink@werkpuntkom.nl

Kim Hendriks
Telefoon: 06 43 84 42 87, e-mail: khendriks@werkpuntkom.nl

Vakantieliteratuur: Taalcoach Luke...

In zijn vrije uren heeft taalcoach Luke...

Joost Leenders: werkleider en mense...

Na heel wat jaren in het onderwijs vond...

Op Weg naar Werk bij Gemeente Weert

Ready voor take-off! We gaan op expediti...
Bron: MLA TV
Bron: MLA TV
Bron: MLA TV
Bron: MLA TV
Bron: Weert TV
Bron: Weert TV
webdesign: Artis.