Vacature: Werkcoach M/V 18 uur per week

7 oktober

Werk.Kom streeft naar een zinvolle plek in de maatschappij voor iedereen. Wij zetten alles aan de kant voor deze missie. Werkzoekenden in de regio brengen we in contact met werkgevers die een eerlijke kans willen bieden aan gemotiveerd personeel. Mensen voor wie een betaalde baan vaak niet vanzelfsprekend is, maar die zoveel te bieden hebben. Menig werkgever heeft het al ondervonden. Medewerkers die via Werk.Kom (weer) aan de slag gaan, voegen iets wezenlijks toe op de werkvloer. Ze zijn leergierig en loyaal en geven een organisatie een sociaal gezicht. Werk.Kom werkt samen met de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck en Risse Groep en is hét aanspreekpunt voor alle werkgevers in de regio.

Deel jij onze missie? Kom dan ons gedreven team Werkcoaches versterken! Wij zijn op zoek naar een parttime werkcoach. Je verricht voornamelijk werkzaamheden voor de afdeling Werkcoaches, maar kunt zo nodig ook worden ingezet bij andere reïntegratieactiviteiten.

We zijn tijdelijk op zoek naar een:

 

Werkcoach M/V 18 uur per week

De functie van werkcoach laat zich als volgt omschrijven:

 

 1. Detachering van WSW-medewerkers

Eindresultaat

Je realiseert een detachering van Wsw-medewerkers en zorgt voor een goede uitvoering.

Kernactiviteiten

 • Je fungeert (namens Risse Groep) als formele werkgever van de gedetacheerde medewerker.
 • Je houdt toezicht op de naleving van gemaakte afspraken (met gedetacheerde medewerker en/of inlener). Dat zijn afspraken zoals die gemaakt zijn in de detacheringsovereenkomst, functioneringsgesprekken, individuele ontwikkelplannen of anderszins overeengekomen afspraken.
 • Je bent de vraagbaak voor medewerkers bij rechtspositionele vragen en/of salaris- aangelegenheden  (VOP, WAO, seniorenregeling, etc.) en verwijst waar nodig door naar de P&O- afdeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding van de gedetacheerde medewerker conform wet- en regelgeving van Risse Groep.
 • Je levert de juiste gegevens tijdig aan voor een goede administratieve afhandeling van de detacheringsovereenkomst en overige documenten.

 

 

 1. Begeleiding

Eindresultaat

Je brengt de ontwikkeling van de (gedetacheerde) medewerker op gang en begeleidt deze. Groei van de loonwaarde en behoud van de reguliere- of gedetacheerde baan bij de werkgever zijn het einddoel.

Kernactiviteiten

 • Je plaatst of herplaatst SW-medewerkers.
 • Je neemt na de proeftijd de begeleiding van de geplaatste medewerker over van de adviseur werkgeversdiensten.
 • Je stelt samen met werkgever en medewerker een ontwikkelplan op. Op die manier werken jullie aan de groei van de loonwaarde van de medewerker.
 • Je ondersteunt en adviseert de leidinggevende (en evt. collega’s) op de werkplek bij de begeleiding van de medewerker.
 • Je verzorgt de verdere begeleiding en streeft samen met de medewerker naar behoud van de baan. Waar nodig intervenieer je (bijv. werkplekaanpassingen, aanpassingen in werkprocessen).
 • Je signaleert kansen voor nieuwe plaatsingen en informeert de adviseur werkgeversdiensten  hierover.   
 • Je houdt je bezig met warme aquisitie.

 

Opleiding:

HBO

 

Gevraagde competenties:

 • Initiatief – Je signaleert problemen of belemmeringen en lost ze zo snel mogelijk op. Je signaleert kansen, nieuwe situaties of problemen en reageert hierop in een vroeg stadium.
 • Klantgerichtheid. Je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en handelt hier ook naar.
 • Flexibel gedrag – Als er zich problemen of kansen voordoen pas je de eigen gedragsstijl aan om een gesteld doel te bereiken.
 • Resultaatgerichtheid – Je blijft je ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding richten op het bereiken van het doel.
 • Ontwikkelen van medewerkers. Je analyseert de ontwikkelbehoeften van medewerkers en laat ze ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren. Je ondersteunt bij de ontwikkeling van medewerkers. Je geeft gerichte en opbouwende feedback waar medewerkers zichzelf concreet mee kunnen verbeteren.
 • Motiveren – Je stimuleert anderen tot actie om een bepaald resultaat te bereiken.
 • Overtuigingskracht – Je kunt anderen overtuigen van een bepaald standpunt en instemming krijgen met bepaalde plannen, ideeën of zaken.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – Je maakt ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk.

 

Reageren en informatie:

De functie is in HR 21 ingedeeld in Medewerker Beleidsuitvoering II in schaal 9 Car-Uwo.

Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij; Claudia Moonen; Manager Werk.Kom (cmoonen@werkpuntkom.nl).

Sollicitatie vergezeld van CV kun je tot 28 oktober 2019 per mail richten aan: Juliette Hendriks,
e-mail: stagepeno@risse.nl

Van hobby naar droombaan

Op een dag had Gert Brink een idee. Hi...

Vacature: Werkcoach M/V 18 uur per...

Werk.Kom streeft naar een zinvolle plek...

Werk.Kom kijkt tevreden terug op de...

Werk.Kom kijkt tevreden terug op de bane...
webdesign: Artis.