Vacature: Werkcoach M/V 22-30 uur per week

2 september

Werk.Kom streeft naar een zinvolle plek in de maatschappij voor iedereen. Wij zetten alles aan de kant voor deze missie. Werkzoekenden in de regio brengen we in contact met werkgevers die een eerlijke kans willen bieden aan gemotiveerd personeel; mensen voor wie een betaalde baan vaak niet vanzelfsprekend is, maar die zoveel te bieden hebben. Menig werkgever heeft het al ondervonden. Medewerkers die via Werk.Kom (weer) aan de slag gaan, voegen iets wezenlijks toe op de werkvloer. Ze zijn leergierig en loyaal en geven een organisatie een sociaal gezicht. Werk.Kom werkt samen met de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck en Risse Groep en is hét aanspreekpunt voor alle werkgevers in de regio.

 

Deel jij onze missie? Kom dan ons gedreven team werkcoaches versterken! 

We zijn op zoek naar een:

Werkcoach M/V 22-30 uur per week  

voor de duur van één jaar met de intentie tot verlenging.

Nadat WSW medewerkers en/of WWB clienten zijn bemiddeld naar een baan laat de functie werkcoach zich als volgt omschrijven:

 1. Begeleiding

Eindresultaat

Het initiëren en begeleiden van de ontwikkeling van de (gedetacheerde) medewerker, waarbij groei van de loonwaarde en  behoud van de reguliere- of gedetacheerde baan  bij de werkgever het einddoel is.  

 

Kernactiviteiten

 • Plaatsen / herplaatsen van SW en PW medewerkers.
 • Neemt na de proeftijd de begeleiding van de  geplaatste medewerker over van de adviseur werkgeversdiensten. 
 • Stelt samen met werkgever en medewerker een ontwikkelplan op teneinde te komen tot een groei van de loonwaarde van de medewerker.
 • Ondersteunt en adviseert de leidinggevende (en evt. collega’s) op de werkplek in de begeleiding van de medewerker.
 • Verzorgt de verdere begeleiding ter verzekering van het behoud van de baan en intervenieert waar nodig (bv. werkplekaanpassingen, aanpassingen in werkprocessen)
 • Signaleert kansen voor nieuwe plaatsingsmogelijkheden en informeert de adviseur werkgeversdiensten  hierover.   
 • Warme aquisitie. 

 

 1. Detachering van WSW medewerkers

Eindresultaat

Het realiseren van een goede uitvoering van de detachering van wsw medewerkers. 

 

Kernactiviteiten

 • Fungeert (namens Risse Groep) als formele werkgever van de gedetacheerde medewerker.
 • Houdt toezicht op de uitvoering van gemaakte afspraken (met gedetacheerde medewerker en/of inlener) voortvloeiend uit de detacheringsovereenkomst, functioneringsgesprekken, individuele ontwikkelplannen of anderszins overeengekomen afspraken. 
 • Werkcoach is de vraagbaak voor medewerkers bij rechtspositionele vragen en/of salaris- aangelegenheden  (VOP, WAO, seniorenregeling, etc.) en waar nodig wordt doorverwezen naar de P&O afdeling. 
 • Is verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding van de gedetacheerde medewerker conform wet- en regelgeving Risse Groep.
 • Draagt tijdig zorg voor het aanleveren van de juiste gegevens voor een goede administratieve afhandeling van de detacheringsovereenkomst en overige bescheiden. 

 

Opleiding:

HBO 

 

Gevraagde competenties:

Initiatief - Problemen of belemmeringen signaleren en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen en er in een vroeg stadium naar handelen.

Klantgerichtheid. Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hier ook naar handelen.

Flexibel gedrag - Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken.

Resultaatgerichtheid - Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding blijven richten op het bereiken van het doel.

Ontwikkelen van medewerkers. Analyseren van ontwikkelbehoeften van medewerkers en het (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten. Ondersteunen bij de ontwikkeling van medewerkers. Gerichte en opbouwende feedback geven waar medewerkers zichzelf concreet mee kunnen verbeteren.

Motiveren - Stimuleren van anderen tot actie en betrokkenheid om een bepaald resultaat te bereiken.

Overtuigingskracht - Gedrag dat erop gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of zaken.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken, afgestemd op de toehoorder.

 

Reageren en informatie:

De functie is in HR 21 ingedeeld in schaal 9 van de CAO SGO (minimaal €2756 en maximaal €4048 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, 36 uur per week). Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij: Claudia Moonen, Manager Werk.Kom (06-45384352). Sollicitatie vergezeld van CV kan tot 1 oktober gericht worden aan: Gemma Kuijten (adviseur P&O), gkuijten@risse.nl

 

 

Vacature Coördinator Gezondheid en...

Inschaling CAO SGO Medewerker Beleidsuit...

Vacature: Werkcoach (28-32 uur per...

Inschaling CAO SGO medewerker beleidsuit...

Kom jij naar de banenmarkt op 6 okt...

Kom jij speeddaten met werkgevers op d...
Bron: communicatie Risse Groep 2022
Bron: communicatie Risse Groep 2022
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
webdesign: Artis.