De voordelen

Werken met Werk.Kom biedt u een aantal extra voordelen:

  1. Begeleiding op maat door een werkcoach/jobcoach, Werk.Kom ondersteunt u
  2. Inzet van een werkgeversconstructie of detachering: de kandidaat is dan in dienst van Risse Groep en wordt bij u gedetacheerd. Bovendien heeft u zo geen administratieve rompslomp
  3. Inzet van financiële instrumenten: in bepaalde gevallen kunnen er financiële instrumenten worden ingezet, zoals loonkostensubsidie.
  4. Loonwaardemeting. Wilt u een persoon met een verminderde arbeidsproductiviteit aan het werk helpen? Dan kunnen wij een loonwaardemeting voor deze persoon uitvoeren. Dit kan ertoe leiden dat u recht heeft op loonkostensubsidie.
  5. Quickscan. Blijven taken liggen of worden taken gedaan door overgekwalificeerde krachten? De Quickscan biedt oplossingen en duurt maximaal 2 uur. Samen met u analyseren we de taken binnen uw bedrijf en bekijken of we taken kunnen samenvoegen tot een of meerdere nieuwe functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (functiecreatie). We zorgen zo voor een verhoging van het rendement in personeelsinzet.
  6. Onderzoek naar de specifieke kwaliteiten van de kandidaat door onze afdeling Intake & Diagnose en monitoren van de kandidaat in de praktijk
  7. Sterke afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; we matchen uw wensen met de kwaliteiten van de kandidaten
  8. Mogelijkheid tot proefplaatsing, stage of leerwerkplek
  9. Werkplek passend maken door functiecreatie/jobcarving

Convenant vernieuwende aanpak inbur...

Gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck...

Wijziging arbeidsmakelaarschap Cran...

Voor dit moment wordt het arbeidsmakelaa...

Banenmarkt vrijdag 4 oktober

Bespaar u die stapels sollicitatiebrieve...
webdesign: Artis.